Skip to content

ZARZĄDZANIE UMOWAMI

Pełna kontrola

Moduł Umów w ELO zapewnia pełną kontrolę pracy z dokumentem.

Nadzór

Prowadź i nadzoruj ważne elementy umowy jak daty, czas trwania, terminy.

Bezpieczeństwo

Dostęp do dokumentów posiadają tylko osoby uprawnione.

Jednym z głównych dokumentów w każdym przedsiębiorstwie są Umowy Handlowe. Dlatego ważnym jest aby ten szczególny typ dokumentu był prowadzony w sposób przejrzysty i zorganizowany.

Aplikacja ELO pozwala na wygodne i szybkie zarządzanie umowami uwzględniając wszystkie istotne aspekty umów handlowych i nie tylko. Kontrola terminów, nadzór oraz przechowywanie zgodnie z obowiązującym prawem są ważnymi aspektami, które możemy realizować w ELO.

Repozytorium ELO pozwala na bezpieczne i kontrolowane zarządzanie dokumentami. Dostęp do umowy oraz załączników mogą mieć tylko osoby uprawnione. Pracując w grupie możesz przesyłać umowę do innych użytkowników za pomocą obiegu workflow przez co przyśpieszysz pracę nad treścią umowy.

Zapoznaj się z możliwościami ELO i skorzystaj z profesjonalnych rozwiązań zarządzania Umowami w naszej aplikacji.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTEM I PRACA GRUPOWA:

wykaz przykładowych funkcji jakie możemy realizować za pomocą ELO:

 1. Przygotowanie dokumentów oraz umów (możliwość wykorzystania prac wstępnych z wykorzystaniem Szablonu Dokumentu lub Formularza/Maski Indeksowania).
 2. Realizacja i kontrola procesu zatwierdzania dokumentów – praca grupowa, zarządzanie obiegiem dokumentów.
 3. Kompleksowe definiowanie Użytkowników (wraz uprawnieniami). Kontrola nad bezpieczeństwem zarządzania i przechowywania dokumentów oraz danych wrażliwych w nich zawartych.
 4. Centralne zarządzanie dokumentacją – dostęp z poziomu centralnego repozytorium jak i dostęp zdalny dla upoważnionych użytkowników. Możliwość udostępniania dokumentacji dla osób zaangażowanych w prace dokumentacyjne (Umowa) bez posiadania licencji ELO.
 5. Parametryzacja i wykorzystanie działań/funkcji związanych z zarządzaniem dokumentem Umowy:

– konfigurowanie/nadawanie ram czasowych umowy,

– wykorzystanie przypomnień/monitów zgodnie z istotnymi terminami określonymi w dokumencie,

– rejestracja zmian w umowie z poziomu Użytkownika, wersjonowanie dokumentu,

– praca Użytkownika/ów i edycja tylko na dokumencie cyfrowym.

 1. Integracja z Systemami/Aplikacjami ERP, finansowo-księgowymi, CRM, Bazą Kontrahentów (wymaga weryfikacji oraz testów).

ZARZĄDZANIE PROCESEM BIZNESOWYM:

 1. Automatyczne generowanie i inicjowanie elektronicznego obiegu dokumentu (ad-hoc) do zdefiniowanej grupy Użytkowników.
 2. Możliwość generowania elektronicznego obiegu dokumentu celem wykonania zdefiniowanej czynności przez Użytkownika-Odbiorcę – czynności jak: akceptacja, opiniowanie, praca nad sekcją dokumentu itp.
 3. Eskalacja działań w ramach realizacji Procesu Biznesowego – włączanie do obiegu/procesu Użytkowników wcześniej nie zdefiniowanych/ nie przewidzianych w udziale do danego Procesu/Obiegu.
 4. Generator obiegu oparty o elastyczny i intuicyjny interfejs projektowania Elektronicznego Obiegu Dokumentu.
 5. Obieg dokumentu wspierany działaniami/akcjami automatyzującymi prace z dokumentem uwzględniając takie czynności jak:

– kojarzenie dokumentu Umowy z innymi dokumentami,

– budowanie zależności między takimi dokumentami,

– możliwość edycji i rozszerzania dokumentacji skojarzonej z dokumentem bazowym.