Skip to content

ZARZĄDZANIE FAKTURAMI

Zaawansowany proces

Skuteczne zarządzanie procesami księgowymi w Twojej firmie.

Kompletny obieg faktur

Zaawansowany obiegu faktur z wieloetapową akceptacją oraz udziałem wszystkich potrzebnych użytkowników.

Automatyzacja procesu

Zarządzanie fakturami w ELO pozwala zredukować czas oraz koszty procesu.

ELO pozwala na skutecznie i zaawansowane zarządzanie i przetwarzanie faktur. Modelowanie procesu jakim jest obieg faktur pozwala znacząco zredukować zarówno czas realizacji jak i koszty prac z nim związanych.

Wykorzystując ELO przychodzące faktury mogą być automatycznie identyfikowane oraz rejestrowane, a następnie skierowane do wskazanego użytkownika.

Zapoznaj się z możliwościami obiegu faktur realizowanego za pomocą aplikacji ELO.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTEM I PRACA GRUPOWA:

wykaz przykładowych funkcji jakie możemy realizować za pomocą ELO:

  1. Wprowadzanie Faktur do aplikacji ELO w formie cyfrowej – dowolny sposób deponowania bazowej wersji dokumentu (skan, e-mail, zasoby lokalne).
  2. Opis faktury w aplikacji ELO z użyciem:

– Formularz/Maska Słów Kluczowych,

– Indeksowanie kluczowych danych opisujących Fakturę,

– Wykorzystanie automatyzacji pól indeksowania do inicjowania działań skryptowych w ELO.

  1. Tworzenie i inicjacja Elektronicznego Obiegu Dokumentów w oparciu o dany typ Faktury oraz docelową Grupę Użytkowników.
  2. Możliwość opisu Faktury przez Użytkownika na dowolny, zdefiniowanym wcześniej etapie pracy z dokumentem lub węźle elektronicznego obiegu dokumentu.
  3. Akceptacja dokumentu przez zdefiniowanego Użytkownika na wcześniej wskazanym węźle Procesu Biznesowego.
  4. Delegowanie/eskalacja działań nad danym dokumentem/Fakturą do innego Użytkownika.
  5. Weryfikacja i ewidencja, w którym węźle dany dokument/Faktura znajduje się oraz kto obecnie wprowadza zmiany.
  6. Możliwość eskalacji problemu/sytuacji związanej z danym dokumentem.
  7. Akcje Warunkowe, np. definiowanie wymogu dodatkowej akceptacji/weryfikacji przy ustalonej sumie na Fakturze.
  8. Integracja z Systemami/Aplikacjami ERP, finansowo-księgowymi, CRM, Bazą Kontrahentów (wymaga weryfikacji oraz testów).