Skip to content

DOKUMENTACJA WŁASNA, ZAMÓWIENIA, ZAKUPY.

ELO pozwala na zarządzanie dowolnym typem dokumentacji bez względu na jej typ oraz miejsce powstawania. Bez względu czy jest to skan, e-mail lub dokument jaki wygenerujemy z szablonu. W ELO możemy dostosować sposób pracy według wymagań Klienta Końcowego.

Pełna kontrola dokumentu od momentu jego powstania, sposób zarządzania poprzez odpowiednie metody archiwizacji, realizacji workflow oraz dostępu pozwala na pracę z każdym typem danych.

Zapoznaj się z możliwościami ELO realizując pracę z dowolnym typem dokumentów.

SPOSOBY ZARZĄDZANIA DOKUMENTEM:

wykaz przykładowych funkcji jakie możemy realizować za pomocą ELO:

  1. Przygotowanie dokumentów (możliwość wykorzystania prac wstępnych z wykorzystaniem Szablonu Dokumentu lub Formularza/Maski Indeksowania).
  2. Realizacja i kontrola procesu zatwierdzania dokumentów – praca grupowa, zarządzanie obiegiem dokumentów.
  3. Kompleksowe definiowanie Użytkowników (wraz uprawnieniami). Kontrola nad bezpieczeństwem zarządzania i przechowywania dokumentów oraz danych wrażliwych w nich zawartych.
  4. Centralne zarządzanie dokumentacją – dostęp z poziomu centralnego repozytorium jak i dostęp zdalny dla upoważnionych użytkowników. Możliwość udostępniania dokumentacji dla osób zaangażowanych w prace dokumentacyjne (Umowa) bez posiadania licencji ELO.
  5. Integracja z Systemami/Aplikacjami ERP, finansowo-księgowymi, CRM, Bazą Kontrahentów (wymaga weryfikacji oraz testów).