Skip to content

KANCELARIA ORAZ SEKRETARIAT

Uniwersalność

Dzięki aplikacji ELO możesz zarządzać każdym typem dokumentów jaki będzie procesowany w kancelarii.

Bezpieczeństwo

Zarządzanie i przechowywanie dokumentów w ELO zgodne z wymogami PUODO oraz RODO.

Szybkość działania

Korespondencja jak i każdy dokument trafiający do Kancelarii może być szybko dostarczony do odpowiedniej osoby.

Każde przedsiębiorstwo regularnie otrzymuje oraz zarządza korespondencją przychodzącą, wychodzącą oraz dokumentacją własną. Dzięki rozwiązaniom w aplikacji ELO możemy skutecznie przyspieszyć proces zarządzania i przesyłania dokumentów do odpowiednich osób w firmie.

ELO pozwala na rejestrację oraz archiwizację korespondencji zgodnie z wymogami PUODO oraz z uwzględnieniem przepisów RODO. Dodatkowo, zależnie od typu dokumentu jaki dostarczono do kancelarii, możemy zamodelować odpowiedni obieg dokumentu. Dzięki czemu przyspieszysz przepływa informacji w firmie oraz zredukujesz czas potrzebny na zarządzanie tego typu dokumentacją.

Zapoznaj się z możliwościami ELO i skorzystaj z profesjonalnych rozwiązań zarządzania Sekretariatem oraz Kancelarią w naszej aplikacji.

REJESTRACJA I UDOSTĘPNIANIE KORESPONDENCJI:

wykaz przykładowych funkcji jakie możemy realizować za pomocą ELO:

 1. Rejestracja i archiwizacja korespondencji (poczta, e-mail, inne) w obszarze jednego Archiwum.
 2. Rejestr i archiwizacja dokumentacji wewnętrznej firmy – dowolny typ dokumentu z obszaru Kancelarii/Sekretariatu.
 3. Automatyczne generowanie księgi nadawczej i odbiorczej,
 4. Dostęp i wyszukiwanie dokumentacji z uwzględnieniem słów kluczowych zawartych w zdeponowanych dokumentach.
 5. Praca na dokumentacji według zdefiniowanych zasad bezpieczeństwa – dostęp na podstawie zdefiniowanych uprawnień dla Użytkowników i Grup Użytkowników.
 6. Praca grupowa na zdefiniowanej dokumentacji.
 7. Możliwość udostępniania zdeponowanej dokumentacji dla osób będących użytkownikami ELO jak i osobom nie korzystającym z licencji ELO.

OBIEG DOKUMENTU ORAZ KORESPONDENCJA:

 1. Automatyczne, natychmiastowe dostarczenie korespondencji do wskazanych/zdefiniowanych wcześniej Użytkowników lub Grupy Użytkowników.
 2. Możliwość kompleksowego zarządzania i wskazania zakresu uprawnień oraz odpowiedzialności za ścieżkę danego dokumentu w danej chwili oraz w perspektywie całego obiegu dokumentów.
 3. Automatyzacja funkcji przypominania/monitu dot. przekroczenia terminu zadań, terminu wskazanego dokumentu.

DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI (OPCJA):

 1. Kontrola i rejestr osób przeglądających Archiwum zgodna z rozporządzeniem Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych oraz RODO.
 2. Integracja ze wskazanymi przez Klienta Systemami/Aplikacjami ERP, finansowo-księgowymi, CRM lub Bazą Kontrahentów (wymaga weryfikacji oraz testów).
 3. Implementacja systemu zastępstw na czas nieobecności pracownika.
 4. Implementacja funkcjonalności do zarządzania Wnioskami Urlopowymi pracowników.